Hacklab

Menu: Møder · Tech · Webhotel · Projekter

Hacklab.dk er et teknologisk fristed hvor vi eksperimenterer, lærer og hygger. Vi benytter og udvikler fri software og alternative medier.

Lige nu mødes vi ugentligt hvor vi holder små oplæg for hinanden, snakker sammen og arbejder i grupper med forskellige udfordringer. Vi har for eksempel holdt Ubuntuinstallations- og computerhjælpeaftener i Café Under Konstruktion i Folkets Hus på Nørrebro. Mange af os er involveret i Indymedia.dk.

Vores målsætning er at forene politik og teknik på et niveau hvor alle kan være med, samt at lave en platform hvor politiske og non-profit-organisationer har nogen at henvende sig til for råd og vejledning.

En del af os hænger ud på IRC-kanalen #hacklab.dk @ irc.indymedia.org